Body, Love, Gender [group]

Gana Art Center, Seoul

Nov. 10–Dec. 10, 2023

Curator: Reiko Tsubaki
Artists: Ryoko Aoki, Tomoko Kashiki, Rikako Kawauchi, Yuko Mohri, Kyoko Murase, Asami Shoji, Nami Yokoyama
URL: https://www.ganaart.com/

Decomposition, solo exhibition at Yutaka Kikutake Gallery, Tokyo, 2022

Body, Love, Gender [group]